Over ons

 

#fietsfronthasselt is een groep van onafhankelijke en gemotiveerde Hasselaren die meer mensen, vaker en veiliger op de fiets wil krijgen. Want we zijn er van overtuigd dat een leefbare stad een befietsbare stad is. 

#fietsfronthasselt heeft met andere woorden het hart voor de fiets en de fietser.

Volg ons op facebook, instagram en twitter en kom meer te weten over onze acties, lezingen, en andere activiteiten…

Missie (Waarom bestaan wij?):

 #fietsfronthasselt is een groep van onafhankelijke en gemotiveerde Hasselaren die meer mensen, vaker en veiliger op de fiets wil krijgen. Dat doen we door het bestuur uit te dagen om haar ambitieniveau voortdurend op te krikken en in dialoog met haar burgers er naar te streven om van Hasselt de best befietsbare stad van Vlaanderen te maken.

 #fietsfronthasselt mobiliseert en sensibiliseert de Hasselaren over het fietsbeleid door middel van acties.

 #fietsfronthasselt bouwt een netwerk waarbinnen geïnteresseerde burgers elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis over het fietsbeleid in al zijn aspecten kunnen verhogen.

 #fietsfronthasselt is de kritische en verbindende stem die de beslissingen van het stadsbestuur opvolgt en aftoetst aan de ambities en de visie van #fietsfronthasselt én van de stad.

Visie (Hoe zien wij de toekomst?)

 Hasselt is een leefbare en befietsbare stad waar de fiets het meest gebruikte transportmiddel is voor functionele en recreatieve verplaatsingen. Hasselt heeft een legislatuur overschrijdend, geïntegreerd fietsbeleid gebaseerd op het STOP-principe en een sterke fietscultuur die actief wordt uitgedragen en versterkt door burgers én bestuur.

 Binnen de kleine ring is Hasselt (behalve voor bewoners) autovrij, tussen de grote en de kleine ring zijn alle woonwijken vrij van doorgaand- en parkeerverkeer en ingericht als fietsstraat; de kleine ring heeft een volwaardige en veilige fietsinfrastructuur in beide richtingen; het doorgaand autoverkeer blijft op de grote ring; de kleine ring is voor het autoverkeer onderbroken en met lussen verbonden met de grote ring.

 Schoolomgevingen zijn ingericht vanuit het standpunt van fietsende kinderen en hun ouders. Er zijn aangepaste veilige fietsroutes vanuit de periferie  naar elke schoolomgeving; de stationsbuurt is als toegangspoort van de stad primair afgestemd op voetgangers en fietsers.

Binnen de grote ring is er geen plaats meer voor zwaar vrachtverkeer; Last mile leveringen gebeuren maximaal met cargofietsen; Hasseltse organisaties (bedrijven, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen) worden door het beleid ondersteund en uitgedaagd om hun eigen werking fietsvriendelijker te maken.

Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close